Dosen HES

Dosen Tetap HES
No Nama Dosen NIDN Tempat & Tanggal Lahir Gelar Akademik Pendidikan dan Asal PT Bidang Keahlian Untuk Jenjang Pendidikan
1 Indra 2129107501 Padang Panjang, 29 Oktober 1975 Bc. LIPIA Jakarta 2002 Hukum Islam
M.Ag UINSU 2017 Hukum Islam
2 Irham Dongoran 2130078502 Sibayo, 30 Juli 1985 Lc. LIPIA Jakarta 2012 Hukum Islam
M.Ag UINSU 2017 Hukum Islam
3 Dirja Hasugian 2124108703 Janji, 24 Oktober 1987 Lc. LIPIA Jakarta 2014 Hukum Islam
M.Ag UINSU 2019 Hukum Islam
4 Ahmad Nizar 2109017901 Huraba, 09 Januari 1979 S.H.I STAI Al-Aqaidah Al-Hasyimiyah Jakarta 2002 Hukum Islam
M.A Universiti Kebangsaan Malaysia 2012 Pengkajian Islam
5 Fakhrurrozi 2117048001 Kumpulan Setia, Madina/17 April 1980 S.Pd.I STAIDA 2009 Pendidikan Agama Islam
M.TH UINSU 2010 Tafsir Hadis
6 Fachri Rinaldy Binjai, 13 Mei 1995 S.Pd. STAI As-Sunnah 2017 Pendidikan Bahasa Arab
M.H UINSU 2022 Hukum Islam
7 Syamsul Bahri Binjai, 25 Desember 1989 Lc. LIPIA Jakarta 2015 Hukum Islam
M.H UINSU 2022 Hukum Keluarga Islam